Nastěhování / Přestěhování / Vystěhování

Nastěhování

Přidělený pokoj

Přidělený blok koleje, pokoj ani termín nastěhování nelze v průběhu nastěhovávání, tedy do konce září, v žádném případě změnit. Od začátku října bude přestěhování možné.

Děkujeme za pochopení.

Kdy a kde

Informace o konkrétní přidělené koleji a pokoji budou zpřístupněny na https://iskam-web.vse.cz/. Adresu koleje naleznete v kontaktech, dostavte se osobně k ubytování na přidělenou kolej k vedoucí koleje v pracovní den v úředních hodinách.

Termín nastěhování na Švecovu kolej:
 • 14. září – 19. září 2018 (smluvní nástup 14. září 2017 ) – nástup je možný i v sobotu a neděli od 10:00 – 16:00
 • Od data smluvního nástupu bude studentovi účtováno kolejné.
Příklad:

Nastupuji do 2. ročníku studia s rezervací ubytování

 • musím přijít podepsat smlouvu v termínu 14. září 2018 – 19. září 2018. Ubytování platím od 14. září 2017.

Co si vzít s sebou

 1. občanský průkaz (u zahraničních studentů platný průkaz totožnosti)
 2. barevnou obličejovou fotografii o velikosti 35 x 45 mm (jako na občanský průkaz)

Nemohu se dostavit

Pokud se nemůžete dostavit v uvedených termínech (viz výše), napište e-mail vedoucímu koleje a domluvte se na datu příchodu (student musí mít uhrazenou rezervační kauci). Datum smluvního nástupu se nezmění!!

Ubytovaný student však za sebe může poslat pověřenou osobu s úředně ověřenou plnou mocí. Tato osoba uzavře za ubytovaného studenta smlouvu o ubytování.

Placení kolejného (svolení k inkasu)

Platby kolejného je možné hradit pouze na základě svolení k inkasu z účtu vedeného v Kč u peněžního ústavu se sídlem v České republice ve prospěch účtu č. 1793102/0800. Měsíční limit k inkasu musí činit minimálně 12 000 Kč. Číslo účtu, ze kterého bude inkasováno kolejné, musí být vloženo ubytovaným prostřednictvím elektronického formuláře. Pro vložení čísla účtu je nutné uživatelské jméno a heslo pro přístup do školní sítě.

K bezchybnému fungování inkasa je třeba mít:

 1. správně zadané číslo bankovního účtu na stránce https://iskam-web.vse.cz/ v kartě Základní údaje
 2. správně nastavené svolení k inkasu v bance, tj. ve prospěch účtu 1793102/0800, minimální měsíční limit 12 000 Kč, nevyplněné (prázdné) symboly (variabilní, konstantní, specifický). Nezadávejte omezení na počet dní mezi jednotlivými inkasy (např. jednou za 30 dní). Svolení k inkasu je nutné zařídit ve Vaší bance.
 3. dostatek peněz na Vašem účtu mezi 1. a 20. dnem příslušného měsíce.

Smlouva o ubytování

Smlouva k podpisu Vám bude předložena u vedoucí koleje při nastěhování. Doporučujeme seznámit se s obsahem smlouvy ještě před jejím podpisem na webových stránkách, neboť při nastěhování nebude dostatek klidu a času na její pečlivé prostudování.

Kolejní průkaz, klíče, ložní prádlo

Po podpisu smlouvy obdržíte kolejní průkaz (tzv. kolejenku) a klíče od přiděleného pokoje. Ve skladu prádla Vám bude vydáno ložní prádlo, přičemž převzetí potvrdíte svým podpisem, a Závadový list, který vyplňte bezprostředně po vstupu do pokoje.

Převzetí pokoje

Po podpisu smlouvy o ubytování, převzetí klíčů a ložního prádla následuje převzetí pokoje. Toto převzetí provádíte sami, není u něj přítomen žádný zaměstnanec koleje. Po prvním vstupu do pokoje hned zkontrolujte pokoj a jeho vybavení, zda je v řádném a k užívání způsobilém stavu. Ještě v tento den vyplňte a odevzdejte pověřenému pracovníkovi (obvykle ten, kdo Vám jej předal) Závadový list, do kterého zapište zjištěné závady. Za závady v něm nezapsané zodpovídáte vy. Pokud Závadový list neodevzdáte ještě v den nastěhování, hrubě tím porušíte smlouvu o ubytování.

Plynulý přechod z letního ubytování

Pokud jste přes léto ubytováni na koleji VŠE a bylo Vám přiděleno ubytování na koleji VŠE od září na akademický rok 2017/2018, pak v období mezi koncem letního ubytování a nástupem na kolej můžete v tomto mezidobí bydlet za kolejné dle aktuálního ceníku kolejného. Proto tedy není nutné se před nástupem na kolej na pár dní zbytečně vystěhovat z koleje. Případné dřívější přestěhování na přidělený pokoj (před určeným dnem nástupu na kolej) je možné si domluvit s vedoucí koleje.

O ubytování již nemám zájem

V případě, že získané ubytování nehodláte využít, oznamte tuto skutečnost na emailem ubytovani@vse.cz.

Přestěhování

Instrukce pro přestěhování v rámci koleje

 • První možný termín pro přestěhování je první říjnový týden.
 • Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
 • V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se musí dostavit oba/ě současně.
 • Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
 • Rezervace místa není možná.
 • Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.

Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci. Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí koleje.

Vystěhování

Informace zde