Nařízení o rušení nočního klidu

Hluk a nepořádek na kolejích VŠE

V případě, že v době nočního klidu některý ubytovaný způsobuje nadměrný hluk, který obtěžuje ostatní ubytované nebo pořádá oslavu, jinou soukromou akci, apod., která svým hlukem omezuje ostatní ubytované ve spánku, odpočinku nebo studiu, může každý ubytovaný postupovat následujícím způsobem:

  1. Upozorní toho, kdo hlučí a chová se nepřiměřeně, že jeho jednání ho obtěžuje a že by měl v této činnosti ustat.
  2. Oznámí na recepci, že na pokoji či buňce č. … je nadměrný hluk. Přitom vyplní „Tiskopis pro podání stížnosti“, který je možno obdržet na recepci a je vyvěšen na webových stránkách SÚZ.
  3. Pracovník recepce se dostaví na uvedené místo a pokusí se zjednat nápravu a pořádek. O provedeném zásahu bude proveden písemný záznam do knihy služeb. Přestupek bude náležitě řešen pro porušení platného Kolejního řádu a Občanského zákoníku. Bude využit platný ceník pokut zveřejněný na webových stránkách SÚZ.
  4. V případě, že pracovník recepce, vyhodnotí situaci tak, že pro zajištění klidu, pořádku a ochrany majetku je třeba zásahu Policie, přivolá Městskou policii, Policii ČR nebo Cizineckou policii, která zjedná pořádek.

Ve výjimečných situacích (obava z napadení, apod.) nemusí být dodržena posloupnost výše uvedených kroků.

V Praze dne 1. 9. 2016
Ota Zima
ředitel SÚZ VŠE